Jeg har en venn som kommer til Norge for å være med på Knutepunkt og som har lyst til å se litt av landet i forbindelse med dette, men han har bare en eller to dager ekstra til å reise. Hvor burde han dra for å få sett sitat: "your beautiful fjords" og hvordan burde han reise for å få sett mest mulig for minst mulig penger?

All hjelp settes stor pris på!

Martine
Tags:
.

Profile

martinemonster

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags